Praca po zawodówce

Zaniedbywane przez lata szkolnictwo zawodowe ponownie zyskuje na znaczeniu i popularności. Kiedy nagle okazało się, że przy wysokim wskaźniku bezrobocia rynek pracy, szczególnie ten lokalny odczuwa niepokojący deficyt wykwalifikowanych pracowników, szkoły zawodowe i techniczne zaczęły powracać do łask. Teraz chodzi jednak o to, żeby były one nowoczesne i odpowiadały europejskim standardom jakości. Profesjonalna, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, właściwe metody nauczania i co najważniejsze, ścisła współpraca szkół z lokalnymi pracodawcami to podstawy efektywnego funkcjonowania szkolnictwa zawodowego.

Realne szanse na pracę

Szkoła zawodowa w Skalbmierzu doskonale dopasowuje się do realiów i potrzeb lokalnego rynku pracy. Jest nowatorską placówką edukacyjną, dzięki której młodzi mieszkańcy gminy mogą rozwijać swoje pasje i zdolności, mają realne szanse na zatrudnienie. Absolwenci oferowanych przez szkołę kierunków są przygotowani do pracy w rolnictwie. Nowoczesnym i efektywnym, w pełni wykorzystującym naturalne, niezwykle sprzyjające warunki rolniczych terenów gminy oraz najnowsze technologie, maszyny i urządzenia rolnicze ( technik mechaniki i agrotroniki). Mogą starać się o pracę w powstających w powiecie kazimierskim ośrodkach sanatoryjnych, rehabilitacyjnych czy SPA (technik żywienia i usług gastronomicznych). Interesujących miejsc pracy nie zabraknie również specjalistom branży chłodnictwa i klimatyzacji, mechanikom pojazdów samochodowych, elektromechanikom samochodowym, kierowcom mechanikom, mechanikom motocyklowym, fryzjerom, cieślom, stolarzom czy kowalom. Wspomnieć należy, że to tylko niektóre z licznych propozycji skalbmierskiego ,,Mechanika”.

9 Replies to “Praca po zawodówce

  1. Na dobrą sprawę to czasami lepiej skończyć szkołę branżową i mieć w ręku określony zawód niż skończyć liceum i poszukiwać pracy bez żadnego doświadczenia.

    1. Przewaga szkoły branżowej nad liceum faktycznie jest taka, że w szkole branżowej uczniowie uczą się już określonego zawodu.

  2. Po zawodówce przynajmniej jest już jakiś wyuczony zawód i można od razu podjąć zatrudnienie w zawodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *