gospodarka w Sędziszowie

Gospodarka w Sędziszowie

Sędziszów jest jednym z miejsc w województwie świętokrzyskim, które można nazwać zagłębiem firm budowlanych. Obok nich równie dużym zainteresowaniem przyszłych przedsiębiorców cieszą się firmy transportowe....

Terminal gazowy zatrudnia!

Informacje o tym, że główny przedsiębiorca (czołowa polska firma, specjalizująca się w dostarczaniu energii), jeden z pierwszych, który zdecydował się rozwinąć swoją działalność  na wyjątkowo...

Instalacje OZE w Sędziszowie

Gmina Sędziszów, jako jedna z pierwszych w świętokrzyskim przystąpiła do realizacji projektu, umożliwiającego instalację na jej terenie nowoczesnych systemów odnawialnych źródeł energii. Zdecydowali o tym...

Tereny pod inwestycje

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawnym, określającym przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy danego terenu oraz rozmieszczenie na nim inwestycji publicznych. Mieszkańcy Sędziszowa w powiecie...