Własna działalność gospodarcza

Jako organizacja otoczenia biznesu, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zajmuje się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych na terenie południowo – wschodniej Polski. Jedno z...

Staż i co potem?

Szkolenia i staże organizowane przez ostrowiecki PUP we współpracy z placówkami, zajmującymi się aktywizacją zawodową osób młodych, wkraczających dopiero na rynek pracy oraz osób długotrwale...

Czas na zmianę wizerunku

Osiek wymaga odnowy. Natychmiast. To niewielkie świętokrzyskie miasteczko, dawniej znaczący ośrodek przy królewskim szlaku jest dzisiaj bardzo zaniedbane. Fakt ten wpływa wyjątkowo niekorzystnie na jego...