Inkubator Przedsiębiorczości

Pomysł stworzenia inkubatora technologicznego w Skarżysku – Kamiennej nie od razu spotkał się z aprobatą. Kontrowersyjną inwestycję uważaną za wyjątkowo niedochodową. Dzisiaj, skarżyski inkubator doskonale spełnia swoją funkcję. Przyciągnął inwestorów z zewnątrz. Większość firm, które korzystając z preferencyjnych warunków proponowanych przez gminę (zwolnienia z opłat podatkowych, wsparcie prawne, szkoleniowe, lokalowe itp.) rozpoczęły w nim swoją działalność  pozostały na terenie miasta. Rozwijają się i tworzą bardzo potrzebne miejsca pracy, bo jak wiadomo, w Skarżysku od kilku lat odnotowuje się najwyższy wskaźnik bezrobocia w skali całego województwa świętokrzyskiego.

Szansa na dalszy rozwój

Kontynuacją i rozszerzeniem inicjatyw inkubatora technologicznego i współpracującego z nim Centrum Obsługi Inwestora jest projekt pod nazwą ,,Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”. Zakłada stworzenie pakietu usług, tym razem dla lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Ten ostatni oferuje bezpłatny dostęp do pomieszczeń, szkolenia, ogólnie rzecz biorąc, wsparcie dla lokalnych i regionalnych młodych przedsiębiorców, start – upów. Do udziału we wspomnianym projekcie zgłosiło się wiele firm. Już w tej chwili wiadomo, że miejsce w inkubatorze zapewniło sobie piętnaście najbardziej obiecujących, rokujących szybki rozwój i w konsekwencji, stwarzających możliwość zatrudnienia dla mieszkańców regionu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *