Wysoki wskaźnik bezrobocia w Daleszycach

wysoki wskaźnik bezrobocia w Daleszycach

Rynek pracy w powiecie kieleckim

Województwo świętokrzyskie nie cieszy się zbyt dużym przyrostem naturalnym, ani też niską stopą bezrobocia. W powiecie kieleckim, przyprawia ona wręcz o dreszcze specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej oraz rynku pracy.

Niechlubnym rekordzistą województwa są Daleszyce. Wysoki wskaźnik bezrobocia utrzymujący się w 2016 roku na poziomie ponad 85%, świadczy o ogromnych problemach gospodarczych województwa. Jest to co prawda wskaźnik bezrobocia rejestrowanego, ale tak czy inaczej jest on niezwykle wysoki. Osoby w wieku produkcyjnym albo zasilają systematycznie szarą strefę, albo pracują za granicą, również „na czarno”. To trudne do zweryfikowania, jednak warto zauważyć, że wśród tych osób rzeczywiście są ludzie, którzy mają trudności albo w zdobyciu kwalifikacji, pozwalających na wejście z sukcesem na rynek pracy, albo ich cechy osobowościowe nie pozwalają im znaleźć satysfakcjonującego zatrudnienia. Trzeba wytężonej pracy instytucji aktywizujących zawodowo, aby zmienić na nieco korzystniejszą tę dramatyczną sytuację.

Góry świętokrzyskie, choć piękne i chętnie odwiedzane przez turystów, nie wydają się być przyjaznym miejscem dla młodych osób, wkraczających na rynek pracy. Trzeba upływu kilku lat, aby inwestorzy zainteresowali się tym miejscem i dojrzeli potencjał, który w nim drzemie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *