rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości w Kunowie

Podobno o kondycji danego regionu, świadczy ilość inwestycji budowlanych, jakie są w nim realizowane. W województwie świętokrzyskim, ilość oddawanych do użytku mieszkań jest bardzo niska....

sytuacja gospodarcza

Sytuacja gospodarcza Koprzywnicy

Koprzywnica to miejscowość położona w województwie świętokrzyskim. Jest jednym z miejsc, gdzie wskaźniki procentowe dotyczące bezrobocia są najniższe w regionie, jak również znacznie niższe od...

rynek pracy

Sytuacja gospodarcza Działoszyc

Działoszyce to miasto w powiecie pińczowskim, w południowo – wschodniej części kraju. Choć położone w malowniczej okolicy, nieco odstaje od pozostałych miejscowości województwa świętokrzyskiego. Posiada...

wysoki wskaźnik bezrobocia w Daleszycach

Wysoki wskaźnik bezrobocia w Daleszycach

Rynek pracy w powiecie kieleckim Województwo świętokrzyskie nie cieszy się zbyt dużym przyrostem naturalnym, ani też niską stopą bezrobocia. W powiecie kieleckim, przyprawia ona wręcz...

Inkubator Przedsiębiorczości

Pomysł stworzenia inkubatora technologicznego w Skarżysku – Kamiennej nie od razu spotkał się z aprobatą. Kontrowersyjną inwestycję uważaną za wyjątkowo niedochodową. Dzisiaj, skarżyski inkubator doskonale...

Praca po zawodówce

Zaniedbywane przez lata szkolnictwo zawodowe ponownie zyskuje na znaczeniu i popularności. Kiedy nagle okazało się, że przy wysokim wskaźniku bezrobocia rynek pracy, szczególnie ten lokalny...