Rynek pracy w Skalbmierzu

rolnictwo praca

Skalbmierz to niewielkie miasto w województwie świętokrzyskim. Liczba jego mieszkańców nie przekracza 1300 osób. Niestety, mamy tu do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym, co nie przyczynia się do poprawy sytuacji gospodarczej ani demograficznej regionu.

Zagłębie rolnicze

Skalbmierz to kolejna miejscowość w województwie świętokrzyskim, której mieszkańcy czerpią dochód w głównej mierze z rolnictwa. Nie sposób się temu dziwić – gleby, powietrze oraz ukształtowanie terenu, zdecydowanie sprzyjają tego typu działaniom. Nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że tylko niewielka część rolników czerpie wymierne korzyści ze swoich upraw. Są osoby, które z różnych przyczyn przejęły gospodarstwa rolne. Potrafią je wyspecjalizować i uczynić prawdziwie dochodowym interesem. Jeszcze inni, chwytają się zbyt wielu gałęzi rolnictwa i ostatecznie nie są w stanie utrzymać zysku z żadnej z nich. Tak jak w każdym innym biznesie, tak i tutaj, potrzebny jest dobry biznesplan.

Paradoksem województwa świętokrzyskiego jest jego wysokie bezrobocie, przy dużej ilości zakładów pracy. Może to wynikać z braku kwalifikacji osób bezrobotnych, niezaradności życiowej, niechęci wobec przyuczenia do obsługi nowoczesnych urządzeń… Powodów może być wiele, tak jak wiele jest typów osób bez pracy. Ważne, aby na bieżąco pokonywać własne ograniczenia i odnaleźć profesję, w której z czasem poczujemy się pewnie.

5 Replies to “Rynek pracy w Skalbmierzu

    1. W dużych miastach jest o wiele więcej miejsc pracy i różnorodność ofert jest większa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *