Aktywizacja bezrobotnych w Pińczowie

pomoc urzędu pracy

Województwo świętokrzyskie walczy z bezrobociem oraz widmem starzenia się społeczeństwa. Urząd pracy w Pińczowie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom bezrobotnych, chcących podnieść swoje kwalifikacje. Co z osobami, które sprawują opiekę nad osobą zależną? I dla nich znaleziono rozwiązanie. Urząd bowiem posiada Grant na telepracę.

Korzystne rozwiązania dla bezrobotnych

Głównym celem grantu na telepracę, jest pomoc w powrocie na rynek pracy osobom, które np. przebywały na urlopie wychowawczym lub z innego powodu musiały przerwać karierę zawodową. Osoba zarejestrowana jako bezrobotna, posiadająca przynajmniej jedno dziecko do lat 6 lub niepełnosprawnego członka rodziny, może wnioskować o taką formę podjęcia zatrudnienia. Pracodawca wówczas musi zatrudnić taką osobę minimum na okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub 18 miesięcy, jeśli pracownik zadeklaruje możliwość pracy na pół etatu. Tak czy inaczej, jest to doskonała forma aktywizacji zawodowej dla osób, które poza urzędem pracy, nie miałyby zbyt dużych szans na zatrudnienie.

Jak widać, istnieje mnóstwo form zatrudnienia, również dla osób zmuszonych przebywać na co dzień w domu. W Pińczowie doskonale wykorzystano możliwości zatrudnienia takich osób, przez co z pewnością zwiększy się zainteresowanie możliwościami pracy zdalnej.

3 Replies to “Aktywizacja bezrobotnych w Pińczowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *