W Małogoszczu konieczne są zmiany

Tradycje przemysłowe Małogoszcza, drugiej co do wielkości gminy powiatu jędrzejowskiego sięgają bardzo odległych czasów i są kontynuowane. Ze względu na budowę geologiczną, sprzyjającą występowaniu surowców mineralnych obszar gminy jest miejscem ściśle związanym z przemysłem mineralnym i wydobywczym.

Praca w przemyśle

Wśród największych zakładów na terenie gminy wymienić można cementownię, eksploatującą własne złoża wapienia i margla ( produkcja klinkieru, kilka rodzajów cementu, hydrauliczne spoiwa drogowe), kopalnie odkrywkowe i inne, oferujące kompleksową obsługę przemysłu cementowego, wapienniczego i gipsowego. Są to główni pracodawcy w gminie. W związku z tym, że reprezentują pokrewne branże, zróżnicowanie ofert pracy jest tu niewielkie. Poza tym jest ich mało.

Rolnictwo wymaga zmian

Rolnictwo w gminie Małogoszcz stanowi drugoplanowy sektor lokalnej gospodarki. Daje zatrudnienie znacznie mniejszej liczbie mieszkańców. Szkoda tylko, że z powodu błędnego użytkowania, niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i oddziaływania przemysłu jakość gruntów ornych w gminie stale się pogarsza. Trzeba to naprawić. Jak najszybciej. Zmian wymaga jeszcze wiele innych rzeczy. Na początek, należałoby zwiększyć wskaźnik przedsiębiorczości wśród ludności wiejskiej, pokazać, że zmiany są konieczne. Chodzi przede wszystkim o koncentrację produkcji w większych gospodarstwach, utworzenie grup producenckich, specjalizację, rozwój przetwórstwa owocowo – warzywnego, przygotowanie nowych form upraw, właściwy transport i magazynowanie płodów rolnych. Tylko w ten sposób uda się poprawić jakość życia mieszkańców gminy. Przynajmniej sporej jej części.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.