Zielone miejsca pracy

Gminę Stąporków wyróżniają niekorzystne dla rozwoju rolnictwa i przemysłu warunki glebowe i przyrodnicze. Niezwykle rozległe tereny chronione, imponujące lasy, rezerwaty przyrody, obejmujące obszary zachowane w stanie naturalnym lub zmienione w niewielkim stopniu w tym siedliska przyrodnicze, miejsca bytowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz unikalne twory przyrody nieożywionej hamują wzrost gospodarczy regionu. Ale czy na pewno tak jest? Czy rzeczywiście nie ma możliwości, żeby mimo wszystko zacząć tworzyć tak potrzebne miejsca pracy i tym samym poprawić jakość życia mieszkańców gminy? Skoro ten ogromny zielony potencjał nie sprzyja rozwojowi gminy tradycyjnymi metodami, może należałoby go wykorzystać w jakiś inny, niekonwencjonalny sposób?

Korzyści z ochrony środowiska

Ochrona środowiska to priorytet wśród zadań realizowanych przez gminę, dlatego idea zielonych miejsc pracy w takim miejscu jak Stąporków wcale nie jest jakimś surrealistycznym pomysłem. Zielone miejsca pracy sa przyjazne środowisku naturalnemu. Mogą powstawać w dowolnym dziale gospodarki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Związane są jednak przede wszystkim z sektorem transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Realizacja i powodzenie takiego projektu to oczywiście długotrwały proces, który swój początek bierze w świadomości mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców. Działania i efektywna współpraca tych ostatnich oraz pozytywne doświadczenia międzynarodowych partnerów pozwolą „zazielenić” lokalny rynek pracy, zwiększyć aktywność zawodową w obrębie tematyki zielonych miejsc pracy sprawią, że gospodarka gminy Stąporków będzie miała szansę stać się konkurencyjną.

Przyszłościowe zawody

Opracowana przez specjalistów lista zawodów związanych z zielonymi miejscami pracy wygląda interesująco.  Ekolog, audytor ekologiczny, inżynier inżynierii środowiska, monter ociepleń budynków, monter urządzeń energii odnawialnej czy operator linii belowania makulatury to tylko niektóre z nich. I jeśli komuś wydaje się, że w niewielkiej gminie jaką jest Stąporków stworzenie miejsc pracy dla wykonawców takich profesji jest nierealne, to bardzo się myli. Właśnie na takim szczeblu wspomniane przedsięwzięcie ma największe szanse powodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.