Warto korzystać z propozycji urzędu pracy

Bezrobocie to ciągle jedna z największych bolączek mieszkańców Kunowa. To główny powód, dla którego młodzi i zdolni szukają gdzie indziej szansy i pomysłu na życie. Dla wytrwałych, tych, którzy mimo wszystko chcą żyć i pracować w Kunowie, ale z jakiegoś powodu nie mogą znaleźć zatrudnienia, urząd pracy podsuwa coraz to nowe, realizowane w ramach unijnych projektów, propozycje. Są to bezpłatne szkolenia, dofinansowania, kursy, staże w zawodach, których potrzebuje lokalny rynek pracy. Aktualne informacje o nich znaleźć można na stronach internetowych urzędu pracy.

Czy jest zainteresowanie?

Czy rzeczywiście jednak ktoś z tych propozycji korzysta? Czy są chętni, którzy pomimo braku pracy decydują się nauczyć czegoś nowego, zdobyć kwalifikacje do pracy w mało popularnych , choć bardzo potrzebnych na terenie gminy zawodach? Okazuje się, że tak. Do udziału w ostatnim przedsięwzięciu zgłosiło się 32 bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Kunów i nie tylko. Mieli oni okazję uczestniczyć w warsztatach psychospołecznych oraz rozwoju zawodowego, spotkaniach z coachem i doradcą zawodowym, szkoleniach zawodowych, zakończonych egzaminami. Uzyskane w ten sposób dyplomy czeladnicze umożliwiły odbycie staży w konkretnych przedsiębiorstwach i w konsekwencji – zatrudnienie w zawodzie kucharza, montera zabudowy oraz specjalista prac wykończeniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.