Staż i co potem?

Szkolenia i staże organizowane przez ostrowiecki PUP we współpracy z placówkami, zajmującymi się aktywizacją zawodową osób młodych, wkraczających dopiero na rynek pracy oraz osób długotrwale bezrobotnych lub znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy to są te formy aktywizacji zawodowej, które wśród pozostających bez pracy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego cieszą się największą popularnością.

Koniec szkolenia

Czy rzeczywiście jednak ukończone szkolenie nawet w deficytowym, bardzo poszukiwanym na lokalnym rynku pracy zawodzie, zagwarantuje staż i stałą pracę w Ostrowcu? Zazwyczaj tak, bo projekty szkoleniowe gwarantują zatrudnienie w ramach stażu. W trakcie ich realizacji doradcy zawodowi i pośrednicy współpracują z lokalnymi pracodawcami, zwłaszcza tymi, którzy mają trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Wymuszona kreatywność

Zdarza się jednak i tak, że kończący szkolenia muszą na własną rękę szukać przedsiębiorcy, pod okiem którego będą odbywać staż, praktycznie uczyć się zawodu. Okazuje się, że może to być celowe działanie instytucji realizujących projekty szkoleniowe. Chodzi o to, żeby już na starcie zmusić w pewien sposób stażystę do samodzielnego i kreatywnego działania. Takie rozwiązanie wydaje się dość kontrowersyjne. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że pracodawcy bardzo sobie cenią zaangażowanie pracowników, może to być dobry sposób na korzystne zaprezentowanie się i kto wie, stałe zatrudnienie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *