„Pracownia Miast” w Skarżysku – Kamiennej

„Pracownia Miast”, akcja społeczna jednego z ogólnopolskich dzienników poświęcona jest wyzwaniom, przed jakimi stoją polskie miasta. Stała się ona forum dialogu i wymiany opinii między samorządowcami, mieszkańcami, przedstawicielami rządu, świata biznesu i kultury. Chodzi o to, aby każde polskie miasto, małe i duże było miejscem, w którym żyje się dobrze jego mieszkańcom i każdemu, kto zechce je odwiedzić. Co prawda od ostatniej wizyty „Pracowni Miast” w Skarżysku – Kamiennej minął prawie rok, ale jej idee i założenia są ciągle aktualne i czekają na realizację.

Jak wykorzystać istniejący już potencjał?

Stworzenie wizerunku, marki promocyjnej Skarżyska – Kamiennej to jedna z ważniejszych kwestii, jaką poruszyli uczestnicy spotkania. Miasto ma do wykorzystania duży potencjał – doskonałe połączenia komunikacyjne, drogowe i kolejowe, inkubator technologiczny, tereny inwestycyjne, które trzeba spożytkować w odpowiedni sposób. Dzięki wskazówkom specjalistów na pewno uda się to zrobić. Mieszkańcy miasta czekają na zmiany, bo te, poprawią sytuację na lokalnym rynku pracy.

Konieczna efektywna współpraca

Bezrobocie w powiecie skarżyskim jest największe w całym województwie. Paradoksalnie, tamtejsi przedsiębiorcy mają coraz większe trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. To kolejny problem, który starali się rozwiązać uczestnicy akcji „Promocja Miast”. Wydaję się, że wyjściem z trudnej sytuacji będzie współpraca szkolnictwa, zwłaszcza zawodowego z lokalnymi przedsiębiorcami. W niektórych szkołach już w tej chwili funkcjonują klasy tak zwane dedykowane, kształcące fachowców na potrzeby działających w Skarżysku zakładów. Trzeba też pamiętać o ewentualnych inwestorach. Dla nich również nie może zabraknąć wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Start – up

Szansą dla młodych, kreatywnych i odważnych ludzi są na pewno popularne w dużych miastach start – upy. Czy mogą sprawdzić się w  mniejszych ośrodkach, takich jak Skarżysko – Kamienna?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.