Mieszkańcy o Połańcu

Określenie podstawowych zadań i priorytetów w projekcie „Strategii rozwoju miasta i gminy Połaniec” możliwe było między innymi, dzięki przeprowadzonej wśród mieszkańców regionu ankiecie. Z otrzymanych w ten sposób informacji wynika, że gmina powinna rozwijać się w kierunku przemysłu. Powinna być być bardziej przedsiębiorcza. To przede wszystkim. Tylko wtedy pojawi się szansa na powstanie nowych miejsc pracy. Zdaniem mieszkańców nie można zapominać o turystyce, która w znaczący sposób może poprawić jakość ich życia i sytuację gminy.

Przemysł i przedsiębiorczość

Ponad 60% mieszkańców gminy zatrudniona jest w przemyśle energetycznym, reprezentowanym przez połaniecką elektrownię i współpracujące z nią spółki. To dość dobry wskaźnik i jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że gmina Połaniec może pochwalić się stosunkowo niską stopą bezrobocia wydawać by się mogło, że jej mieszkańcom żyje się tu całkiem dobrze. Tymczasem spora ich część mimo wszystko pozostaje bez pracy. Szansą na poprawę sytuacji będą na pewno kompleksowo przygotowane tereny inwestycyjne w podstrefie Połaniec, należącej do SSE Starachowice. Przedsiębiorcy, którzy zechcą zainwestować tu swój kapitał mogą liczyć na preferencyjne warunki, zwolnienie z podatku, obniżenie kosztów pracy czy pominięcie skomplikowanych procedur biurokratycznych. Powstanie nowych firm i przedsiębiorstw oznacza oczywiście utworzenie potrzebnych w gminie miejsc pracy.

Nadzieja w turystyce

Rozwój turystyki w regionie, zdaniem jego mieszkańców bez wątpienia przyczyniłby się do poprawy sytuacji bezrobotnych. Turystyka jest  branżą, która może być bardzo dochodowa, o ile w pełni wykorzysta się potencjał Połańca i jego okolic.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.