Duże ośrodki przemysłowe w województwie świętokrzyskim

ośrodki przemysłowe

Skarżysko – Kamienna należy do największych ośrodków miejskich, a zarazem przemysłowych województwa świętokrzyskiego. Bezrobocie ma tam rekordowo niski wskaźnik, w porównaniu do wyniku ogólnego dla regionu. Liczne zakłady pracy generują znaczne zyski dla województwa, tworząc miejsca pracy dla setek osób.

Huty i wydobywanie surowców

W miastach takich jak Skarżysko – Kamienna, motorem napędowym gospodarki są z pewnością zakłady zajmujące się obróbką metali oraz miejsca, gdzie wydobywane są surowce dla przemysłu chemicznego oraz energetycznego. Stanowi to w pewnym sensie o samowystarczalności regionu, który wydobyte surowce częściowo przeznacza na rzecz zapotrzebowania w regionie. To znacznie obniża koszty ewentualnego transportu oraz przechowywania danego surowca. Warto również wspomnieć o zasługach dla kultury i sportu. Zawsze przy dużych ośrodkach przemysłowych, powstają drużyny sportowe lub domy kultury. Te pierwsze często są finansowane przez dane zakłady, przez co korzystają kolejni mieszkańcy.

Zawsze inwestycje związane z przemysłem, zwracają się wielokrotnie. Być może pewne zakłady nigdy nie powstaną ze względu na sprzeciw mieszkańców obawiających się o hałas oraz zanieczyszczenie środowiska. Przykład województwa świętokrzyskiego pokazuje, że rozwój gospodarczy może nastąpić bez większego uszczerbku na środowisku naturalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *