Czas na zmianę wizerunku

Osiek wymaga odnowy. Natychmiast. To niewielkie świętokrzyskie miasteczko, dawniej znaczący ośrodek przy królewskim szlaku jest dzisiaj bardzo zaniedbane. Fakt ten wpływa wyjątkowo niekorzystnie na jego rozwój i co za tym idzie, na jakość życia mieszkańców.

Trzeba zadbać o wizerunek

Co to znaczy, że Osiek jest zaniedbany? Jest nieestetyczny. Ulice i budynki wymagają gruntownego remontu, układ przestrzenny miasta sprawia wrażenie chaosu. Brakuje tu oświetlenia, parkingów, infrastruktury sportowej i wypoczynkowej wszystkiego, co składa się na wizerunek miasta, który jak wiadomo jest niezwykle istotnym elementem, wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną danego miejsca. Potencjalni inwestorzy zwracają uwagę na prestiż miasta, jego pozycję w rankingach miejsc przyjaznych dla biznesu, na możliwości spędzania w nim wolnego czasu, na zaangażowanie władz lokalnych we współpracę z przedsiębiorcami i w końcu, na na kreatywność i innowacyjność lokalnej społeczności, potencjał turystyczny, zabytki. Wiele z tych elementów w Osieku albo nie istnieje, albo nie działa jak trzeba. Szkoda, bo przecież pozyskanie inwestorów łączy się z powstaniem nowych miejsc pracy, których tutaj bardzo brakuje. Stwarza możliwość dostępu do nowych produktów i usług, wdrażania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań.

Szansa na lepsze

Osiek potrzebuje konkretnych i zdecydowanych zmian. Wiadomo, że jego wizerunek nie zmieni się z dnia na dzień, ale od czegoś trzeba w końcu zacząć. Jeden zadowolony inwestor przyciągnie z czasem następnych. Dzięki nowemu wizerunkowi, Osiek ma szansę stać się miastem, w którym pracuje się i żyje bardzo przyjemnie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.