Bezrobocie maleje

Do wiosny tego roku świętokrzyskie zanotowało znaczący spadek bezrobocia. To wyjątkowo dobra sytuacja, chociaż ciągle daleka od ideału. Wśród powiatów, w których liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła najbardziej, znalazł się powiat jędrzejowski.

Zasługa PUP

W powiecie jędrzejowskim bezrobocie maleje. To nie tylko efekt poprawiającej się koniunktury. To również skuteczna polityka Powiatowego Urzędu Pracy, który wykorzystując unijne środki stara się zaktywizować lokalny rynek pracy. Wspiera osoby, znajdujące się w najtrudniejszym położeniu. Podobnie jak w całym świętokrzyskim, w Jędrzejowie ich nie brakuje. Długotrwale bezrobotni, osoby bez kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, po pięćdziesiątym roku życia zazwyczaj nie potrafią odnaleźć się na wymagającym rynku pracy. To przede wszystkim dla nich PUP organizuje bezpłatne szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje, porady zawodowe, mające przygotować do podjęcia pracy.

Udogodnienia dla pracodawców

W tych niełatwych czasach PUP nie zapomina o jędrzejowskich pracodawcach. Im też nie jest łatwo. Z jednej strony mają coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników z drugiej, obawiają się inwestować w nowego pracownika, który po zdobyciu doświadczenia i konkretnych umiejętności często rezygnuje ze stanowiska licząc na korzystniejsze warunki gdzie indziej. W takiej sytuacji PUP zdecydował się refundować przez 12 miesięcy część kosztów wynagrodzeń, organizacji stanowiska pracy oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnym do 30 roku życia. O taką refundację będą mogli starać się przedsiębiorcy, decydujący się zatrudnić przynajmniej jednego pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.