Szansa w turystyce

Gmina Skalbmierz jest jedną z czterech gmin powiatu kazimierskiego, objętych projektem rewitalizacyjnym Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”. Jednym z jej najważniejszych założeń jest ożywienie gospodarcze...

Przemysłowo – rolnicza gmina Sędziszów

Gmina Sędziszów w południowo – zachodniej części województwa świętokrzyskiego ma charakter przemysłowo – rolniczy. Dogodne położenie komunikacyjne i utworzona na jej terenie Specjalna Strefa Ekonomiczna...

Mieszkańcy o Połańcu

Określenie podstawowych zadań i priorytetów w projekcie „Strategii rozwoju miasta i gminy Połaniec” możliwe było między innymi, dzięki przeprowadzonej wśród mieszkańców regionu ankiecie. Z otrzymanych...

Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski

Na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, drugiego co do wielkości  miasta w województwie świętokrzyskim znajduje się podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, wyodrębnionej części kraju, w której działalność...

Gmina Ożarów się rozwija

Gmina Ożarów rozwija się. To ogromna zasługa lokalnego samorządu, który stara się tworzyć tutejszym przedsiębiorcom jak najkorzystniejsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Dość powiedzieć, że...

Turystyka w Pińczowie

W położonej na malowniczym Ponidziu gminie Pińczów, turystyka ma szansę stać się ważną gałęzią gospodarki. Sprzyjają temu warunki krajobrazowe, przyrodnicze, bogate dziedzictwo kulturowe regionu. Osiągnięcie...

Jak pomóc mieszkańcom?

Świętokrzyski rynek pracy ma niewiele do zaoferowania. W szczególnie niekorzystnej sytuacji znajdują się mieszkańcy niedużych  miejscowości, niezwykle urokliwych, bogatych w cenne pozostałości historyczne i naturalne...

Długo bez pracy

Bezrobocie w powiecie opatowskim jest jedną z najważniejszych kwestii społecznych. Nic dziwnego. Jest jednym z najwyższych w województwie i pociąga za sobą cały szereg problemów,...

W Małogoszczu konieczne są zmiany

Tradycje przemysłowe Małogoszcza, drugiej co do wielkości gminy powiatu jędrzejowskiego sięgają bardzo odległych czasów i są kontynuowane. Ze względu na budowę geologiczną, sprzyjającą występowaniu surowców...

Gmina Kunów na szarym końcu

Dane, zebrane w programie rewitalizacji pokazują wyraźnie, że rozwój przedsiębiorczości w gminie Kunów nie dorównuje tempu, jaki utrzymuje się w ościennych gminach. Problemy demograficzne, migracja...