Pojawiła się szansa

Mieszkańcy gminy Małogoszcz ciągle mają trudności ze znalezieniem pracy. Główni pracodawcy, cementownia oraz kilka innych zakładów reprezentujących pokrewne branże nie są w stanie pokryć ogromnego...

Czas na zmiany

Strategia rozwoju gminy Małogoszcz, podobnie jak inne dokumenty tego typu, wyznacza kierunek podejmowanych przez nią działań. Jest punktem wyjścia dla każdego programu, przedsięwzięcia, polityki przestrzennej...

W Małogoszczu konieczne są zmiany

Tradycje przemysłowe Małogoszcza, drugiej co do wielkości gminy powiatu jędrzejowskiego sięgają bardzo odległych czasów i są kontynuowane. Ze względu na budowę geologiczną, sprzyjającą występowaniu surowców...

Małogoszcz i OZE

Inwestowanie w odnawialne źródła energii to w dzisiejszych czasach żadna fanaberia. W regionie takim jak województwo świętokrzyskie z unikatową, nieskażoną przyrodą i fantastycznym powietrzem to...