Czas na zmiany

Strategia rozwoju gminy Małogoszcz, podobnie jak inne dokumenty tego typu, wyznacza kierunek podejmowanych przez nią działań. Jest punktem wyjścia dla każdego programu, przedsięwzięcia, polityki przestrzennej...

W Małogoszczu konieczne są zmiany

Tradycje przemysłowe Małogoszcza, drugiej co do wielkości gminy powiatu jędrzejowskiego sięgają bardzo odległych czasów i są kontynuowane. Ze względu na budowę geologiczną, sprzyjającą występowaniu surowców...

Małogoszcz i OZE

Inwestowanie w odnawialne źródła energii to w dzisiejszych czasach żadna fanaberia. W regionie takim jak województwo świętokrzyskie z unikatową, nieskażoną przyrodą i fantastycznym powietrzem to...