Coraz mniej bezrobotnych

Jędrzejowski PUP ma powody do dumy. Od dłuższego już czasu bezrobocie w powiecie konsekwentnie spada i duża w tym zasługa efektywnej polityki, prowadzonej właśnie przez tutejszy urząd pracy.

Problemy ze znalezieniem pracy

Kto w Jędrzejowie ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia? Tak naprawdę chyba wszyscy, bo chociaż sytuacja na lokalnym rynku pracy poprawia się, miejsc pracy ciągle brakuje. Osoby młode i wykształcone wcześniej czy później znajdują coś dla siebie. W nieporównywalnie trudniejszym położeniu znajdują się rolnicy, rezygnujący z pracy w małych i nieefektywnych gospodarstwach, ludzie bez konkretnego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, długotrwale bezrobotni. Ważne jest jednak to, że i dla nich PUP w Jędrzejowie stara się znaleźć coś interesującego, usiłuje zaktywizować, przeciwdziała ich społecznemu wykluczeniu.

Propozycje PUP-u

Wśród proponowanych form wsparcia, największym zainteresowaniem cieszą się staże, organizowane w ramach różnych programów. W czasie ich trwania bezrobotni otrzymują stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu do pracy oraz gwarancję zatrudnienia przynajmniej na trzy miesiące.

Inną, równie ciekawą propozycją urzędu pracy są jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, z których skorzystać mogą osoby bezrobotne do 29 roku życia, należące do tak zwanej kategorii NETT.

Na uwagę zasługują również propozycje skierowane do osób pracujących, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zawodach należących do branż: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna oraz w zawodach deficytowych, wymienionych w wykazie „Barometr zawodów 2017”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *