Wsparcie dla bezrobotnych kobiet

Na rynku pracy daje się zauważyć wyjątkowo niekorzystną tendencję. Rośnie co prawda zapotrzebowanie na pracę, spada liczba bezrobotnych. Przedsiębiorcy mają jednak coraz większe problemy z pozyskiwaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Pracuje coraz mniej kobiet. Spada ich aktywność zawodowa.

Liczy się nawet niewielka pomoc

W świętokrzyskich gminach sytuacja pod tym względem jest szczególnie trudna. Dlatego właśnie każda próba zmiany na lepsze, pomocy choćby kilku osobom warta jest starań. Jeszcze do końca maja bieżącego roku trwać będzie realizacja projektu pod nazwą „Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost„. Do udziału w nim zaprasza stowarzyszenie „Spełnić Marzenia” mając nadzieję, że dzięki temu uda się zwiększyć aktywność społeczno – zawodową  i w konsekwencji szanse na zatrudnienie właśnie kobiet z gminy Zawichost. Na pomoc może liczyć dziesięć z nich, w tym cztery z orzeczoną niepełnosprawnością, biernych zawodowo, bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym takich, które z jakichś powodów nie mogły do tej pory skorzystać ze wszystkich proponowanych przez PUP form wsparcia. Trzeba zaznaczyć, że tylko jedna z uczestniczek może posiadać wykształcenie wyższe, ponieważ pomoc skierowana jest do pań, które rzeczywiście mają niewielkie szanse odnaleźć się na rynku pracy, znaleźć zatrudnienie.

Na co mogą liczyć uczestniczki projektu?

Na czym dokładnie ma polegać wspomniana pomoc? Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, umożliwiające każdej z uczestniczek z jednej strony integrację społeczną (warsztaty integracyjne, trening kompetencji społecznych, zajęcia warsztatowe z elementami wizażu i stylizacji, trening kompetencji życiowych) z drugiej, reintegrację zawodową (trening pracy, indywidualne doradztwo trenera pracy, sześciomiesięczne staże zawodowe). Warto wspomnieć, że udział w projekcie jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.