Wąchock potrzebuje rewitalizacji

W mieście i gminie Wąchock (powiat starachowicki) od kilkunastu już lat liczba zatrudnionych konsekwentnie spada, rośnie natomiast liczba osób nieaktywnych zawodowo. Dla tych, którzy mogą pracować możliwości jest tu niewiele. Na terenie gminy istnieją wprawdzie zakłady pracy, ale nie mają one znaczącego wpływu na tutejszy rynek pracy i strukturę zatrudnienia. Małe i średnie firmy rodzinne zatrudniają jedynie po kilka, kilkanaście osób. Większość mieszkańców gminy znajduje zatrudnienie poza jej granicami, w sąsiadujących z nią Starachowicach, Skarżysku czy innych, większych miastach województwa. W rolnictwie również nie dzieje się najlepiej. Niska jakość gruntów i bardzo rozdrobnione, niewielkie gospodarstwa rolne powodują, że jest ono sektorem szczątkowym i niezyskownym. Jeśli przyjmiemy więc, że o jakości życia decyduje przede wszystkim fakt posiadania pracy, jej rodzaj i wysokość wynagrodzenia, to mieszkańcom Wąchocka na pewno łatwo nie jest.

Czego potrzebuje gmina?

Gmina wymaga rewitalizacji. Potrzebny jest na nią pomysł. Być może należałoby zacząć od poprawy jej wizerunku, estetyki przestrzeni. Proszące się o remont ulice, zabytkowe budynki, brak infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nie wzbudzają w tej chwili szczególnego zainteresowania ani potencjalnych inwestorów, ani turystów odwiedzających świętokrzyskie.

Potencjał gminy

Czy w Wąchocku i okolicach naprawdę nie ma nic, co mogłoby być jakimś punktem zaczepienia, czymś, co dałoby gminie szansę na rozwój?  Jest, tylko nikt nie traktuje tego poważnie. Ogromnym bogactwem regionu są wspaniałe lasy, obszary objęte ochroną, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, dziedzictwo kulturowe, wielowiekowa historia i przede wszystkim czyste powietrze. Specjaliści z branży turystycznej na pewno wiedzieliby co z tym zrobić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *