rolnictwo praca

Rynek pracy w Skalbmierzu

Skalbmierz to niewielkie miasto w województwie świętokrzyskim. Liczba jego mieszkańców nie przekracza 1300 osób. Niestety, mamy tu do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym, co nie...

Szansa w turystyce

Gmina Skalbmierz jest jedną z czterech gmin powiatu kazimierskiego, objętych projektem rewitalizacyjnym Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”. Jednym z jej najważniejszych założeń jest ożywienie gospodarcze...