sytuacja gospodarcza

Sytuacja gospodarcza Koprzywnicy

Koprzywnica to miejscowość położona w województwie świętokrzyskim. Jest jednym z miejsc, gdzie wskaźniki procentowe dotyczące bezrobocia są najniższe w regionie, jak również znacznie niższe od...