Sytuacja gospodarcza Koprzywnicy

sytuacja gospodarcza

Koprzywnica to miejscowość położona w województwie świętokrzyskim. Jest jednym z miejsc, gdzie wskaźniki procentowe dotyczące bezrobocia są najniższe w regionie, jak również znacznie niższe od krajowych. To bardzo pozytywne zjawiska na mapie jednego z najbardziej zubożałych gospodarczo województw w Polsce.

Dobrze prosperujące miasto

W Koprzywnicy wskaźnik bezrobocia utrzymuje się na dość niskim poziomie. W 2016 roku wynosił on zaledwie 22%, a to znacznie mniejsza wartość od średniej województwa oraz kraju. Chodzi tu oczywiście o bezrobocie rejestrowane. Niemniej jednak, średnie wynagrodzenie również utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie – średnie zarobki wynoszą ponad 3753 złote brutto. To bardzo dobra wartość, zbliżona do średniej krajowej. Tam również większość osób deklaruje rolnictwo jako swoje główne źródło dochodów, jednakże widać tam zaangażowanie mieszkańców w opłacalność podejmowanych przedsięwzięć.

Im więcej takich miejscowości w województwie, tym lepiej. Osoby zdające sobie sprawę z dobrej sytuacji gospodarczej, znacznie chętniej będą podejmowały współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz otwierały filie swoich firm w okolicach dobrze prosperujących miast. A to z kolei szansa, na jeszcze lepszą sytuację materialną oraz rozwój nie tylko samego miasta, ale i całego regionu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *