„Samozatrudnienie w OSI”

Jeszcze do 19 stycznia bieżącego roku trwać będzie nabór do drugiego etapu projektu pod nazwą „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji”, w skład którego wchodzi między innymi gmina , Wąchocka w szczególności jej obszary wiejskie, które w przeciwieństwie do ośrodków miejskich mają ograniczony dostęp do usług publicznych.

O co chodzi w projekcie?

W zorganizowanym przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową w Kielcach przedsięwzięciu chodzi przede wszystkim o wspieranie interesujących inicjatyw, innowacyjnych rozwiązań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz formowanie kreatywnych postaw, służących rozwojowi nieco uśpionego w mieszkańcach Wąchocka poczucia przedsiębiorczości. Jego adresatami są osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia), nieaktywne zawodowo lub odchodzące z rolnictwa, zamieszkałe na terenie obszarów wiejskich OSI.

Na jaką pomoc można liczyć?

Zainteresowani samozatrudnieniem się, atrakcyjną, ale niezwykle wymagającą formą aktywności zawodowej mogą liczyć na wielostronną pomoc. Z jednej strony wsparcie w postaci cykli szkoleniowych i doradczych z zakresu przedsiębiorczości, przygotowania planu biznesowego, ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczania środków finansowych uzyskanych w ramach projektu z drugiej zaś, wsparcie finansowe, czyli bezzwrotne dotacje na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej i pokryciem kosztów w pierwszym roku jej prowadzenia.

Czy warto wziąć udział w projekcie? Chyba tak, tym bardziej, że nie wymaga on od zainteresowanych wkładu własnych środków finansowych. Musi to jednak być dojrzała i przemyślana decyzja, opierająca się nie tylko na dobrym pomyśle. Najważniejsza jest chęć zmiany, przekonanie o własnej wartości, o tym, że z niewielką pomocą można jednak odnaleźć się na bezwzględnym rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *