Problematyczny wskaźnik bezrobocia rejestrowanego

bezrobocie rejestrowane

Na rynku pracy istnieje wiele wskaźników, które bywają źle interpretowane. Czasem media powołując się na pewne dane, nie do końca prawidłowo podają ich źródła oraz nie do końca rzetelnie je przytaczają. Tak jest między innymi ze wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego.

Bezrobocie rejestrowane na przykładzie Kazimierzy Wielkiej

Kazimierza Wielka to miasto w południowo – wschodniej części Polski, w województwie świętokrzyskim. Bezrobocie rejestrowane w tej miejscowości wynosi 32%. Co to nam mówi? Że jest to stosunek liczby ludności zarejestrowanej jako osoby bezrobotne, do osób aktywnych ekonomicznie (czyli siły roboczej). Nie obejmuje on w żaden sposób tego, czego nie ma w danych urzędniczych – czyli np. ilości osób pracującej „na czarno” w kraju i za granicą, Nie jest to więc do końca wskaźnik mówiący o realnym stanie sytuacji, jednakże warto brać go pod uwagę, jako obrazującego sytuację ekonomiczną danego regionu.

Często zatrważają nas wartości wskaźników prezentowanych przez gazety i telewizję, jednak bez wyjaśnienia o czym konkretnie mówi każdy z nich, nie sposób właściwie je odczytać. Często zupełnie niepotrzebnie wpadamy w panikę po obejrzeniu kilku serwisów informacyjnych. Warto więc orientować się w tematach związanych z rynkiem pracy.

2 Replies to “Problematyczny wskaźnik bezrobocia rejestrowanego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.