przemysł praca

Zakłady przemysłowe w Stąporkowie

W Stąporkowie działa jeden z zakładów przemysłu metalurgicznego. Produkowane są tam piece i inne urządzenia kotłowe. Dzięki ciągłemu rozwojowi zakładu, wciąż potrzeba nowych osób do...

Zielone miejsca pracy

Gminę Stąporków wyróżniają niekorzystne dla rozwoju rolnictwa i przemysłu warunki glebowe i przyrodnicze. Niezwykle rozległe tereny chronione, imponujące lasy, rezerwaty przyrody, obejmujące obszary zachowane w...

Zmiany są nieuniknione

Słaba kondycja rolnictwa w gminie Stąporków, niesprzyjające warunki glebowe i przyrodnicze nie pozwalają rozwinąć się tej gałęzi gospodarki. Podobnie przemysł. Duża ilość obszarów chronionych na...

Kobiety muszą zakasać rękawy

Stopa bezrobocia w powiecie koneckim od kilku lat konsekwentnie obniża się. Nie inaczej jest w gminie Stąporków, w której według danych statystycznych liczba osób bezrobotnych...