Niska stopa bezrobocia?

Wśród świętokrzyskich powiatów, pińczowski już od kilku lat znajduje się w czołówce tych o najniższej stopie bezrobocia. Na ile dane statystyczne mogą być wiarygodne? Trudno...

Turystyka w Pińczowie

W położonej na malowniczym Ponidziu gminie Pińczów, turystyka ma szansę stać się ważną gałęzią gospodarki. Sprzyjają temu warunki krajobrazowe, przyrodnicze, bogate dziedzictwo kulturowe regionu. Osiągnięcie...

Aktywny PUP

Szukanie pracy w mieście takim jak Pińczów na pewno nie jest łatwe, ale czy z góry musi być skazane na niepowodzenie? Wiadomo, Pińczów to nie...