dotacje dla Ożarowa

Dotacje dla Ożarowa

Ożarów to niewielkie miasteczko we wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Gmina Ożarów jest jedną z czterech gmin w województwie, które otrzymały dotacje na utworzenie punktów selektywnej...

Pracy jest ciągle za mało

Chociaż gmina Ożarów stara się tworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, zjawisko bezrobocia i jego skutki ciągle pozostają jednymi z istotniejszych problemów społecznych...

Skuteczny plan rozwoju gminy

Kwestia zatrudnienia, chociaż ciągle jedna z istotniejszych w polityce gminy Ożarów, powoli przestaje być tą najważniejszą, najbardziej palącą. Dzięki warunkom sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości, w Ożarowie...

Gmina Ożarów się rozwija

Gmina Ożarów rozwija się. To ogromna zasługa lokalnego samorządu, który stara się tworzyć tutejszym przedsiębiorcom jak najkorzystniejsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Dość powiedzieć, że...

Cementownia „Grupa Ożarów” S.A.

Położona we wschodniej części województwa świętokrzyskiego gmina Ożarów ma charakter rolniczo – przemysłowy. Stosunkowo wysoka jakość gruntów rolnych sprawia, że produkcja rolnicza stanowi jedną z...