Własna działalność gospodarcza

Jako organizacja otoczenia biznesu, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zajmuje się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych na terenie południowo – wschodniej Polski. Jedno z...

Staż i co potem?

Szkolenia i staże organizowane przez ostrowiecki PUP we współpracy z placówkami, zajmującymi się aktywizacją zawodową osób młodych, wkraczających dopiero na rynek pracy oraz osób długotrwale...

Czas na zmianę wizerunku

Osiek wymaga odnowy. Natychmiast. To niewielkie świętokrzyskie miasteczko, dawniej znaczący ośrodek przy królewskim szlaku jest dzisiaj bardzo zaniedbane. Fakt ten wpływa wyjątkowo niekorzystnie na jego...

Doradztwo zawodowe w opatowskim PUP-ie

Dzięki aktywności Powiatowego Urzędu Pracy bezrobotni i poszukujący pracy mieszkańcy Opatowa i okolic mogą w każdej chwili skorzystać z fachowej pomocy oraz licznych form wsparcia,...

Czas na zmiany

Strategia rozwoju gminy Małogoszcz, podobnie jak inne dokumenty tego typu, wyznacza kierunek podejmowanych przez nią działań. Jest punktem wyjścia dla każdego programu, przedsięwzięcia, polityki przestrzennej...

Obiecujące połączenie

Gmina Kunów, jak większość podobnych do niej w świętokrzyskim ma poważny problem. Bezrobocie. W przeciwieństwie jednak do innych gmin nie bardzo potrafi sobie z nim...

Trzeba zainwestować w turystykę

Niewielka Koprzywnica leży na terenach nieistniejącej już Puszczy Sandomierskiej. O tym, że kiedyś rozpościerały się tutaj imponujące bory świadczą otaczające dziś miasto wspaniałe lasy, okazy...

Konecka ceramika

Końskie ze swoimi wielowiekowymi tradycjami przemysłowymi (Staropolski Okręg Przemysłowy) są integralna częścią tak zwanego świętokrzyskiego zagłębia ceramicznego. Produkcja podbijających świat płytek opiera się o rodzime...

Kielce stoją w miejscu?

Jako stolica województwa świętokrzyskiego, Kielce skupiają funkcje administracyjne, gospodarcze, kulturalne i edukacyjne regionu. Są jego najsilniejszym motorem rozwoju, przyciągają największa ilość inwestorów, dają zatrudnienie znacznej...

Zanim powstanie uzdrowisko

Wraz z odkryciem złóż doskonałej jakości wód geotermalnych, Kazimierza Wielka otrzymała ogromną szansę na rozwój, poprawę swojej wyjątkowo trudnej sytuacji. Być może za jakiś czas...