Mała i średnia przedsiębiorczość w Chmielniku

Jednym z istotnych źródeł informacji, na podstawie których powstaje projekt strategii rozwoju danej miejscowości są opinie jej mieszkańców na temat najważniejszych dla nich kwestii społecznych i gospodarczych. Czołowe miejsce wśród nich, zdaniem mieszkańców gminy Chmielnik, zajmuje problem  rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Rynek pracy

W niewielkiej gminie Chmielnik, jak w wielu jej podobnych w świętokrzyskim możliwości podjęcia pracy są bardzo ograniczone. Nie ma tu dużych zakładów przemysłowych a niska jakość gruntów ornych oraz silne rozdrobnienie gospodarstw nie pozwalają specjalnie rozwinąć się efektywnemu rolnictwu. Zakłada się więc, że skutecznym lekarstwem na uzdrowienie lokalnego rynku pracy będzie rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości.

Ograniczenia w rozwoju przedsiębiorczości

Czy na pewno jednak uda się przekonać mieszkańców Chmielnika do podejmowania odważnych, ale i ryzykownych przedsięwzięć, jakimi z całą pewnością są decyzje o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej? Zdaniem sceptyków, niewielka odległość od Kielc, głównego i największego ośrodka województwa świętokrzyskiego, będącego jednocześnie atrakcyjnym rynkiem zbytu i pracy, działa wyjątkowo niekorzystnie na rozwój przedsiębiorczości w niewielkiej miejscowości, jaką jest Chmielnik. Sprawia, że wykształcone i przedsiębiorcze osoby, w szczególności młode, emigrują z niego i szukają swojej szansy w dużym mieście.

To jednak jest szansa

Mimo wspomnianych trudności władze gminy mają nadzieję na pozytywny rozwój sytuacji. Starają się zachęcić chmielniczan do zawodowej aktywności. We współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego proponują udział  w ciekawych projektach („Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości”), mających zmotywować osoby poszukujące zatrudnienia, nieaktywne zawodowo. Być może stworzenie własnego miejsca pracy będzie mimo wszystko najlepszym rozwiązaniem, szansą na odnalezienie się na trudnym świętokrzyskim rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *