KOF

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 jest zbiorem projektów, dofinansowywanych z Funduszy Europejskich. Ma on na celu wzrost aktywności zawodowej, rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego Kielce oraz 11 gmin z powiatu kieleckiego. Gmina Daleszyce jest jedną z nich.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Niespełna miesiąc temu, bezrobotni z gminy Daleszyce mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu szkoleniowo – informacyjnym na temat wspomnianego wyżej projektu. I tak, z możliwości wsparcia zawodowego skorzystać mogą osoby, które ukończyły trzydzieści lat, bezrobotne, zarejestrowane w urzędach pracy, bierne zawodowo oraz te, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Preferowane jednak będą kobiety, osoby po pięćdziesiątym roku życia, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i niewykwalifikowane, sprawujące opiekę nad osobą zależną i powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki. O pomoc wnioskować mogą również osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin, zarejestrowani jako bezrobotni.

Szansa

Chętni, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projektach mogą liczyć na indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w sporządzeniu biznes – planu czy w końcu przyznanie środków finansowych na otwarcie działalności gospodarczej. Dla osób zamieszkałych na terenie KOF przewidziano kursy uprawniające do pracy w zawodach: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, kucharz, kelner, magazynier z obsługą wózka widłowego, instalator systemów fotowoltaicznych czy monter instalacji sanitarno – grzewczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *