Jak pomóc mieszkańcom?

Świętokrzyski rynek pracy ma niewiele do zaoferowania. W szczególnie niekorzystnej sytuacji znajdują się mieszkańcy niedużych  miejscowości, niezwykle urokliwych, bogatych w cenne pozostałości historyczne i naturalne okazałości. Te ostatnie, zupełnie wyjątkowe  są jednocześnie ograniczeniem i inspiracją dla rozwoju gospodarki w regionie.

Główni pracodawcy

Osiek jest jedną z takich miejscowości. W jego okolicach działa jedyna na świecie kopalnia siarki tak zwanej rodzimej, wydobywanej metodą podziemnego wytapiania, zakłady chemiczne przetwarzające ją oraz przedsiębiorstwo wiertniczo – inżynieryjne, wykonujące szereg prac na rzecz kopalni. Poza nielicznymi jednostkami handlowymi, administracją gminną, oświatą i służbą zdrowia są to główni pracodawcy w gminie. Zapewniają zatrudnienie tylko nieznacznej części jej mieszkańców.

Tereny pod inwestycje

Gmina nie przyciąga inwestorów, zwłaszcza tych zewnętrznych, dzięki którym na ogół powstają nowe miejsca pracy. Przeważająca część terenów, które można by wykorzystać pod ewentualne inwestycje jest własnością mieszkańców. Nie są więc przygotowane do takiego celu. Poza tym, wizerunek miasta… Pozostawia wiele do życzenia. Taki jak jest nie przyciągnie uwagi żadnego przedsiębiorcy ani turysty.

Rozwiązanie problemu

No właśnie, turyści. W tej sytuacji tylko oni mogliby przyczynić się do zmiany położenia, w jakim znajdują się pozostający bez pracy mieszkańcy gminy Osiek. Najpierw musiałaby tu jednak powstać odpowiednia infrastruktura turystyczna. Gospodarstwa agroturystyczne (tych jest jak na lekarstwo), restauracje, gospody serwujące regionalne jedzenie, bazy rekreacyjno – sportowe czy schroniska turystyczne, stwarzające możliwości pracy i współpracujące ze sobą na zasadzie klastra są chyba jedynym rozwiązaniem problemów gminy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.