Drobna przedsiębiorczość i samozatrudnienie

Ćmielów jest gminą typowo rolniczą. Chociaż posiada wielowiekowe tradycje rzemieślnicze i handlowe a w mieście, mimo trudności doskonale funkcjonują dwie duże fabryki porcelany, to nie one wyznaczają jej kierunek rozwoju. Właściwie trudno powiedzieć, co go wyznacza, bo miejsc pracy w Ćmielowie jest mało, o wiele za mało. Ludzie szukają ich w pobliskim Ostrowcu Świętokrzyskim, Opatowie czy jeszcze dalej.

Rolnictwo

Wyjątkowo korzystne warunki naturalne mogłyby przyczynić się do rozkwitu rolnictwa w tym regionie. Co prawda, gruntów nadających się do użytku rolnego jest tu stosunkowo niedużo (znaczna ich część objęta jest ONW), ale są one bardzo dobrej jakości, zwłaszcza w południowej części gminy. Istotnym problemem jest jednak wielkość gospodarstw rolnych. Są zbyt małe, aby nastawiać się na jakąkolwiek produkcję rolniczą. Nie przynoszą dochodu. Biorąc więc pod uwagę fakt, że mieszkańcy wsi są w tej sytuacji osobami bezrobotnymi, bez prawa do zasiłku działania w zakresie aktywizacji obszarów wiejskich w gminie są naprawdę konieczne.

Rozwój większych gospodarstw

Większe gospodarstwa muszą dostosować się do wymogów unijnych. Niezbędna jest modernizacja bazy wytwórczej, zmiana technologii, większe nakłady na zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych. Najważniejsza jest jednak organizacja prawdziwego rynku zbytu dla wytwarzanych wyrobów oraz utworzenie grup producenckich, które pozwolą obniżyć koszty produkcji, korzystniej sprzedawać i zdobywać nowych odbiorców.

Szansa dla mniejszych

Mniejsze gospodarstwa natomiast, powinny skorzystać z szansy jaką daje dziś produkcja żywności wysokiej jakości, ekologicznej. Uzyskiwane z niej dochody można powiększyć przez działalność agroturystyczną.

W Ćmielowie trudno walczyć z bezrobociem, dlatego tak ważna wydaje się być koncentracja na wspieraniu drobnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *