Czemu służą programy rewitalizacyjne?

Celem każdego Lokalnego Programu Rewitalizacji, wieloletniego i kompleksowego procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych na danym obszarze jest wyprowadzenie go ze stanu kryzysowego. Chodzi przede wszystkim o nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków rozwoju w oparciu o istniejący potencjał.

Zmiany są konieczne

Wąchock jest miastem, które bardzo potrzebuje zmian, nowego spojrzenia na istniejące w nim problemy i w konsekwencji, adekwatnych do nich rozwiązań. Szczególną uwagę, zdaniem twórców programu rewitalizacyjnego należy skupić na sytuacji lokalnego rynku pracy a ta, nie jest najlepsza. Na terenie Wąchocka nie ma zakładów, które w jakiś szczególny sposób generowałyby miejsca pracy, wpływały na strukturę zatrudnienia. Mieszkańcy miasta w przeważającej części znajdują je poza Wąchockiem. Działające tu podmioty to przede wszystkim niewielkie firmy rodzinne, zatrudniające po kilkanaście osób. W jaki sposób mogą więc powstać tu nowe miejsca pracy?

Niewykorzystane tereny

W mieście istnieją wprawdzie tereny, które wykorzystać by można w celach inwestycyjnych. W tej chwili jednak są one własnością mieszkańców i nie są w żaden konkretny sposób wykorzystane. Powinno to być więc priorytetowe wyzwanie dla władz samorządowych. Stworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, korzystnych ofert inwestycyjnych na pewno zaowocowałoby zwiększeniem ilości osób, gotowych rozpocząć tu działalność gospodarczą i dać pracę mieszkańcom miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *