Czas na zmiany

Strategia rozwoju gminy Małogoszcz, podobnie jak inne dokumenty tego typu, wyznacza kierunek podejmowanych przez nią działań. Jest punktem wyjścia dla każdego programu, przedsięwzięcia, polityki przestrzennej gminy. Wskazuje na możliwości efektywnego gospodarowania ograniczonymi często zasobami, takiego, które mimo wszystko sprawi, że gmina stanie się pod wieloma względami konkurencyjna, atrakcyjna dla mieszkańców i odwiedzających ją osób. Strategia rozwoju Małogoszcza nakreśla aktualną sytuację w mieście i gminie. Nie wygląda ona najlepiej. W jasny sposób informuje o konkretnych potrzebach mieszkańców. Jest cennym źródłem informacji dla ewentualnych inwestorów. Jej opracowanie umożliwia starania o środki z funduszy europejskich, a te są tutaj bardzo potrzebne.

Przeznaczenie funduszy europejskich

Na co miałyby być przeznaczone unijne pieniądze? W Małogoszczu trzeba dużo naprawić, zmienić. Problemem, na jaki najbardziej narzekają mieszkańcy gminy jest oczywiście bezrobocie. Jak się z nim uporać? To trudny i długotrwały proces. Nawet z unijnym wsparciem, bo pieniądze otwierają wprawdzie wiele możliwości, ale bez zmiany nastawienia władz i przede wszystkim mieszkańców gminy, niewiele można będzie zdziałać. Przedsiębiorczość, konkretne pomysły, klimat sprzyjający ich realizacji byłyby na pewno dobrym początkiem planowanych zmian. Całego łańcucha zmian, bo zmniejszenie bezrobocia jest ściśle związane z gruntowną poprawą wizerunku Małogoszcza, przyciągnięciem do miasta inwestorów strategicznych tworzących nowe miejsca pracy i wreszcie, radykalną rewitalizację nieopłacalnego od dłuższego czasu rolnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *