Alternatywa dla przemysłu

Położony w Górach Świętokrzyskich, u stóp Pasma Klonowskiego Bodzentyn, objęty jest strefą Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. To nad wyraz atrakcyjne, ale i specyficzne usytuowanie z jednej strony jest ogromnym atutem miasta z drugiej, przysparza mu wielu kłopotów.

Przemysł

W Bodzentynie i okolicach nie ma możliwości rozwoju przemysłu ciężkiego ani przedsiębiorstw o charakterze uciążliwym dla środowiska. To one na ogół tworzą najwięcej miejsc pracy. Działalność większości podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych na tym terenie zorientowana jest głównie na zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców. Wśród działających tu firm przeważają te o charakterze handlowym i usługowym. Nie są one w stanie zapewnić zatrudnienia wszystkim potrzebującym go.

Jeśli nie przemysł, to co?

Mieszkańcy Bodzentyna już od jakiegoś czasu starają się sami zapobiegać bezrobociu. Wykorzystują w tym celu bogactwo otaczającego ich środowiska, interesującą historię swojego miasta. To one wyznaczają teraz kierunek rozwoju gminy. Turystyka, agroturystyka, ekologia i rekreacja są teraz tym, czym chcą zajmować się kreatywni, pomysłowi i nie oszukujmy się, co odważniejsi bodzentynianie. Ich sukces jest w dużej mierze uzależniony od gminnych inwestycji w infrastrukturę, gastronomię, miejsca do wypoczynku, spędzania wolnego czasu, w organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych. Bodzentyn musi stać się miejscem przyjaznym nie tylko swoim mieszkańcom, ale również odkrywającym świętokrzyskie turystom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *