Zbyt kosztowne zmiany?

Gmina Działoszyce w powiecie pińczowskim, jako jedna z nielicznych w województwie, może pochwalić się zerowym wskaźnikiem zadłużenia. Biorąc pod uwagę kwestie gospodarcze, ogólny rozwój gminy,...

Daleszyce stawiają na turystykę

Turystyka czy przemysł? Który z tych kierunków powinien  dominować w rozwoju gminy Daleszyce? Jej władze powinny się w końcu na coś zdecydować, ponieważ brak miejsc...

Rolnictwo ekologiczne

Rozdrobnienie agrarne jest zjawiskiem bardzo charakterystycznym dla świętokrzyskiego rolnictwa. Niewielkie, przez co mało efektywne gospodarstwa w gminie Ćmielów (takich jest tu najwięcej) marnieją, a ich...

Nowe wyzwania

85% gminy Chęciny leży na terenie Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny. Jej rozwój gospodarczy jest więc podporządkowany ścisłym wymogom środowiskowym. Jest to...

Suchedniów przed szansą

Gospodarcza konkurencyjność i coraz większa atrakcyjność turystyczna otaczających Suchedniów regionów stwarzają zarówno dla miasta, jak i gminy spore zagrożenie. Sąsiednie miejscowości rozwijają się, dbają o...

Zmiany w Busku są konieczne

Korzystny mikroklimat, czyste środowisko, właściwości występujących w Busku -Zdroju, naturalnych zasobów niezwykle rzadkich wód leczniczych oraz wysoka jakość oferowanych kuracjuszom usług sprawiają, że miasto od...

Atrakcyjny i konkurencyjny Bodzentyn

  Bodzentyn – jedno z najstarszych miast w świętokrzyskim, w przeszłości był ważnym ośrodkiem rzemiosła, handlu i przemysłu. Być może z czasów dawnej świetności pozostało...

Czemu służą programy rewitalizacyjne?

Celem każdego Lokalnego Programu Rewitalizacji, wieloletniego i kompleksowego procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych na danym obszarze jest wyprowadzenie go ze stanu kryzysowego. Chodzi...

Włoszczowa – plan rozwoju

Włoszczowa – niewielkie miasto powiatowe w województwie świętokrzyskim. Poza działalnością kilku, dość dobrze prosperujących przedsiębiorstw nie tylko w mieście, ale i w całej gminie nie...